Kasmaran Sekadi HP lan SIM card

I Bracuk malam minggu melali ngajak I Luh Sari. sube makelo melincer di kota denpasar lantas i Bracuk ngajakin I Luh sari ke Renon..

Di duur hondane I Luh Sari metakon tekening I Bracuk.

I Luh: “Beli Bracuk.. amongken seken keneh beline teken tiang..?”

Bracuk: “Yen alih care jamane jani irage buka hape ne Luh…”

I Luh: “artine kenken beli.??”

Bracuk: “Artine Beli to dadi hape, I luh dadi kartune… yen sing ade kartu hapene sing dadi anggon… keto nyen  Luh.. pade pade tresna.”

I Luh: “Iiiieeeh… beli Bracuk, bise  dogen. tiang jeg nyangsaaan tresna teken beli…”

Bracuk dalam hati: “sing tawang luh hp cina, dadi misi kartu dadua??…”
wkwkkwkwkwkwk

Advertisements

I Bracuk Sungsut ring manah

image

Yening rereh ring basa prancis minab judulne dados “Bracuk lagi Galau”… he he heeee….

Ngelantur niki satwane.

I Bracuk merasa sungsut, tur bingung.. basa kerene “lagi galau”, sambilange ngisiang hp.
ulian jengah lan gedeg basangne ia lantas menekin tower pemancar ane tegehne slae meter… sube duang jam ia beduur sing tuwun-tuwun.

Karena takut kramane lantas ngelapor ke kantor polisi. sapetekan polisine ditu i Bracuk gelurine.

Polisi: “Cuuuuk… tuwun Cuuuuk…!!!”

Bracuk: “Sing nyaaaak…”

Polisi: “Mai ke lakun sing dadi keto..!”

Bracuk: “Cutet ake sing nyak…”

Polisi: “Mai dini pragatang pikobete, sing dadi ngabe papineh bawak, gede sajan dosan anake patirage lan salah pati. Mai cuuuk..”

Bracuk: “nyen ngorang ake lakar bunuh diri?”

Polisi: “Men ngudiang cai menek keme?”

Bracuk: “Awake chatting ne… Beten sing ade sinyal boss..”

Polisi: ” badaaaaaaah…… g*%-:%-%-:%+&&*/-…”