Indik

Om Swastiastu,

Niki wantah blog cerita tur satua Bali lucu lan banyol sane anggen meliang-liang, ngelipur manah aji gegonjakan sane dumogi ngawetuang manah sane ica lan gargita sapisan anggen genah sareng-sareng ngajegang Budaya Bali melarapan antuk Basa Bali.

Cerita miwah satua banyol Bali puniki kaambil tur kasadur ka bahasa bali saking sumber-sumber sane matiosan.

Tetujon ipun wantah ngelipur manah Krama Bali.

Sameton sane ugi miwah arsa “copy-paste” kedadosang, nanging mangde praktiasa nunas pangidihan ring titiang tur nagingin “link sumber artikel” saking blog puniki,“.

Kaping untag dumogi Blog Satua Banyol lan Cerita Lucu Bali puniki praside maguna.

Om Santhi Santhi Santhi Om…

Pan Dogler