Adopsi Panak Turis

Adopsi panak turis.

I Bracuk sebe makelo tusing ngelah pianak. Kecerita mangkin jagi ngangkat panak ring silih sinunggil rumah sakit. Sakewanten wantah pianak turis barak banar, bokne putih. Kaliwat girang lantas ia ngubuh panak turise kanti sampun aoton.

Sawetara 10 bulan ia lantas ngajak pianak turise ke tongos kursus basa inggris.

Ditu lantas i receptionist metaken.

Reception; “sire sane jagi kursus Pak?”.

Bracuk: “oh tiang jak somah tiange”

Reception: “hmmm.. Nak ngudiang bapak sareng ibu melajah basa inggris?”

Bracuk: “eeh weng… Panak ake jani sube bise megaang, makire bise mejalan, bin 3 bulan panak ake pasti kar bise ngomong, pang sing ake bingung sing ngerti makane jani ake kar melajah basa inggris…”

Wkwkwkwkwkwk

Advertisements

Kacamata Tembus Pandang

Sedek dina anu I Bracuk melali ke toko kaca mata. Iye meled teken kaca sane olih dagang kacamatane kone tembus pandang. Sabilang anggone sinah sane cingakine teken I Bracuk ngenah “melalung”. Lantas buin kelesine, lantas ane busan melalung buin lengkap mapenganggo. Buin saluke, buin makejang cingakine melalung.

 

“Hebat broo, ne mare cocok jak ake!” keto I Bracuk girang. Sambil kenyem-kenyem buang, I Bracuk nganggon kaca matane ento mulih neked jumah.

 

Ditu Ia lantas ngagen ngorahin somahne I Luh Mongkeg. Sakewale somahne sing ade di kamar tamu, lantas ia melaib ke bale tongosne pules, ditu tingaline I Luh ngajak nang lecir melalung di pedemane. I Bracuk lantas ngelesin kacane, sakewale I Luh Sari jak Nang Lecir enu mase melalung.

Buin saluke kacane, enu mase tingaline I Luh jak Nang Lecir melalung.

Ditu lantas I Bracuk bangras pedih tusing nyidang nanggehang.

 

“Ndas bedaaag… Kone kace luwung, biin mael, pocol ake meli kacane enggal san usak.. !”

 

MetMalMing….brayyy…

Cetak Foto 3×1

I Bracuk ke tukang cetak foto lakar ngae ktp. Ditu lantas tukang fotone metakon, “ane kude gae Pak, 3×2 ape 3×4?”

Bracuk: “patuhang cara ane ibi sanje gen, 3×1 nah!”

Tukang foto: “tusing ade ane monto pak!”

Bracuk: “Badaaaahh.. cai lengeh.. ake ibi tundene harus 3×1..!”

Tukang foto: “Dije ngae foto pang 3×1 yan???”

Bracuk: “Di Apotik… browww!”

 

Tukang foto sukakkk nguluh kamera…

Wekekekkeekk…

 

Ngisi Pulsa

Petenge ento I Bracuk tusing nyidang nanggehang kitane teken somahne I Luh, sakewale ia tusing bani ngorahang sawireh panakne sube ngancan ngelihang. Ditu lantas ia medaye nganti kode “ML” tekening “isi pulsa”.

Lantas ia maekin somahne, “Luh, Ngisi Pulsa, Yuk!” sawireh kenyel I luh mesaut, “ampura Bli, tiang Low-Bat”.

Peteng buin manine I Bracuk buin nyobakin, “Luh.. Isi Pulsa, yuuk!” sawireh tusing makite, I Luh lantas mesaut, “Aduh, sinyale lemah, Bli”.

I Bracuk tusing je nyerah buin manine buin nagih ngajakin Iluh, “Luh, mai je jak Ngisi Pulsa!”  Buin I Luh ade halangan sawireh “datang bulan”, tur mesaut, “Bli, ampura… ade gangguan jaringan.”

Aminggu sesuud ento, jani I Luh ane genit nyadik dot ngetel, “Blii Wayan Bracuuuuk… isi pulsa yuk sayang…!”

Ditu lantas I Bracuk ngambres, “kartu HPne sube kar ganti Luh…. ”

wekekekekkekekeek…

 

Meli Pulsa Listrik

Bracuk: “gek… ibi tiang meli pulsa dini.. adi sing nyak nambah pulsane di hp?” D.pulsa: “kan sube kirimin ibi pak, masa’ sing nambah?” Bracuk: “seken gek.. tolih nak e… tuah misi setiman pyah, ibi kan satus tali orin ngisinin”. D.pulsa: “pang seken pak nak sube kirimin tiang…” Bracuk: “buine gek… ngujiang uling ibi hp tiange sabilang nerima telpun jeg kupinge kenyot-kenyot?” D.pulsa: “nden pak… cek tiang malu…” Bracuk: “pokokne yen sing, uliang pis tiange gek…” D.pulsa: “Aduuuuh Pak.. tiang salah kirim…” Bracuk: “Badaahhh… luwungan nak ningalin nomer hp gek.. pang sing pelih ngirim…” D.Pulsa: “ten salah nomer pak… ane kirim riang pulsa listrik …” Bracukkkk langsung pingsan kene setrum…. wkwkwkwkkk ^$,÷`[₩`¤÷~}÷[×`》¥[

Tarif Telepon Murah

bracuk negak di dagang kopine ngajak i Lecir…

 

 

Lecir: “Cuuk… cobak lokin hp baru caine, kone ibi cai meli di Teuku Umar…”

 

Bracuk: “Cang nak ngredit dit diiiit… mayah ping nem.. neeeh de juange…” (sambilange ngemaang I Lecir)

 

Lecir; “Mimihhh mantep gati coy… layar ngerepe…”

 

Bracuk; “Bungut cai nokk.. sajan jeleme katrok… layar sentuh keto nake, basa inggris ne Tochh skriiin…”

 

Lecir: “Nden malu Cuk… adi makejang adan jelemane dini makejang muani??!. sing san ci maan ngulehang timpal luweng..??? Nduk sajan cai nokk…!!!!”

 

Bracuk: “Badaaah sajan mule cai jeleme katrok…”

 

Lecir penasaran: “Adi bise keto???”

 

Bracuk: “Sing tawang cai tarip nelpun to lakar lebih murah, yen nelpon sesama….”….

@##&**+))

wkwkwkwkkwk..

————————————

Operator Telepon

Sube duang tiban I Bracuk masuk di SMK, jurusan perhotelan. Jani iya kacerita PKN alias training dadi operator. Setonden nyemak telpun pedidi iye urukange tata cara dadi operator olih supervisorne.

Kacerita sube telung wai lantas supervisorne metakon.

Spv: “Cuk… nah karena sube ngetelun ajahin, jani pasti sube bisa nyemak telpun pedidi…”

Bracuk: “Siap, boss… sube elah asane”.

Spv: “Kunci suksesne ingetang; suara harus ramah, sing dadi jengat, hapalang nomer ekstensiene, pang sing pelih nyambungang.”

Bracuk: “beres boss…. pasti bisa..”

Suud keto lantas telpune mamunyi….”kriing… kriiing…. kriiiing….”

Bracuk: “Good Morning, Hotel Celepuk, May I help you?”

Penelepun: “pagi pak…tolong sambungkan ke personel…”

Bracuk: “baik buk.. tiang sambungkan”

Spv: “Beh enggal wayan bracuk bise ne…”

Bracuk: “elah….siiiip boss…”

Lantas buin telpune memunyi… “kriiing… kriiing… kriiiiing…”

Bracuk: “Good morning, Hotel Celepuk May I help you?”……

Tonden ngorang ape I bracuk macuwet melaib ke sisi…..

Ditu supervisorne bengong…. tusing je makelo lantas I bracuk lantas teke.

Spv: “ngudiang ngampet mecuwet pesu melaib, Cuuk…?”

Bracuk: “tiang uluk-uluke boss… iseng sajan ane nelpun busan… langsung tiang menghadap.”

Spv: “kenken ye ngorang ane nelpun to?”

Bracuk: “Kene ye; ‘Pak… penting sekali… tolong ke sekuriti…”

Spv: “lengeh celenge… artine sambungang ke sekuriti to yaaaan…”

Bracuk mepangsegan ngamah telpun…… wkkwwkwkwkkwk…